Yüksek Lisans öğrencimiz Tuğba Boztepe Literatüre Katkıda Bulunuyor

Fen Bilimleri Enstitümüz Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü programı yüksek lisans öğrencimiz Tuğba Boztepe Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlanan bir çalışmaya katkıda bulundu.


Tuğba Boztepe, Prof. Dr. Tolga Güver, Dr. Öğr. Üyesi Kai Schwenzer ve Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Ersin Göğüş, milisaniye pulsarlarının yüzey sıcaklıklarını kullanarak, hızlı dönen nötron yıldızlarının iç kompozisyonunu anlamak üzere yaptıkları çalışma Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlanmıştır.


Milisaniye pulsarlarının yüzey sıcaklık sınırlarının kullanılması, r-mod osilasyonlarının doğasını ve böylesine hızlı dönen nötron yıldızlarının iç kompozisyonunu anlamak için kullanılabilir.


R-modlar baskın kuvvetin Coriolis kuvveti olduğu ve özellikle yüksek hızlarda dönen yıldızlarda daha belirgin olarak gözlenen osilasyonlardır. Yıldızın içindeki parçacıkların birbirleri ile etkileşmesinin bir ölçüsü olan viskoz kuvvetler, sıcaklığa bağlı olduğu için yıldızın bu osilasyonlara karşı kararsızlığı sıcaklığın bir fonksiyonudur. Görece düşük sıcaklıklarda ve yüksek dönme hızına sahip milisaniye pulsarlarında çalışılması, nötron yıldızlarının iç kompozisyonuna sınırlar getirebilmemize olanak sağlar. Bu amaç doğrultusunda, milisaniye pulsarlarının X-ışın gözlem verilerinin analiz sonuçlarını ve yaptığımız bu  analizlerde nötron yıldız atmosfer modelini kullanarak, bu kaynakların yüzey sıcaklığı üzerine yeni sınırlarını makalemizde sunuyoruz. Böylece, milisaniye pulsarlarında r-mod salınımlarının genlikleri üzerine daha önce yaptığımız çalışmamızda (bkz Schwenzer ve diğ. 2017) elde edilen sınırları önemli ölçüde destekliyor ve ≤ 10-9 kadar daha düşük bir değer bulabiliyoruz. Bu limit şimdiye kadar nötron yıldızlarının iç kompozisyonu ile ilgili standart mekanizmaların sağlayabildiği değerin yaklaşık olarak üç kat altındadır. Buda bize bu kaynakların yapısal olarak ne kadar egzotik olduğunu işaret eder.


Yayının Linki:  https://doi.org/10.1093/mnras/staa2503