Robotik IST60 Gözlemlere Devam Ediyor


Merkezimizin yakın zamanda tamamlanan FBG-2017-23943 numaralı "İstanbul Üniversitesi Teleskoplarının Otomasyonu" projesi sayesinde, araştırmacılar bilimsel gözlemlerden Covid-19 pandemisi sırasında da uzak kalmamışlardır. Otomasyonu tamamlanan ve tamamen robotikleştiren İST60 teleskobu ile şu anda aktif olarak 13 gözlem projesi yürütülmekte ve hava koşullarının uygun olduğu her gece yüzlerce görüntü alınmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Doktora öğrencisi Seda Kaptan’ın yürütücülüğünde devam gözlem projesi kapsamında alınan bazı ışık eğrileri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Gözlemler, ÇOMÜ Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özkardeş’in  ve Seda Kaptan'ın ortak çalışması olan ÇOMÜ FBA-2019-2930 numaralı "SuperWASP Veritabanından Seçilen Bazı Kısa Dönemli Örten Çift Yıldızlar Üzerine Fotometrik Çalışma” isimli BAP projesi kapsamında sürdürülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2016K12137 numaralı, İstanbul Üniversitesi’nin 3685 ve FBG-2017-23943 numaralı projeleri tarafından desteklenmiştir.