NGC 6939 Açık Yıldız Kümesi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde yürütülmekte olan 18CT100-1396
numaralı gözlem projesi çerçevesinde 30 Temmuz 2019 gecesi gözlenmiştir.

Nesne: NGC 6939 Açık Yıldız Kümesi
Teleskop: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi T100 Teleskobu
Filtre: Bessel V
Poz Süresi: 600 saniye
Görüş: 1.5 yay saniyesi
Gözlemci: Tansel AK

Açık yıldız kümeleri, aynı gaz ve toz bulutunda hemen hemen aynı zamanda ve aynı tür materyal içeren farklı kütlelerdeki
yıldızlardan oluşur. Yıldız sayıları birkaç ondan birkaç bine kadar değişebilir ve yıldızların uzaydaki dağılımı düzensizdir.
Kütleleri farklı olduğu için küme yıldızları farklı evrim aşamalarındadır. Bu sebeple, bir yıldız kümesinin gözlenmesi, aynı
yaşta, aynı metal bolluğunda, aynı uzaklıkta fakat farklı evrim aşamalarında çok sayıda yıldızın gözlenmesidir ki bu gözlem
verileri yıldız evrimi kuramlarının sınanmasında son derecede kullanışlıdır. Üstelik, çok sayıda kümenin gözlenmesi ile
Galaksimizin yapısı ve evrimine dair bilgiler de ortaya çıkarılabilmektedir. Söz konusu projenin amaçları da bunlar olup,
gözlemlerimizin sonuçları sık sık yayımlanmaktadır.

Galeri