Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü araştırma görevlisi Dr. Özgecan ÖNAL TAŞ, TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen 1001 programından destek kazanmıştır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü araştırma görevlisi Dr. Özgecan ÖNAL TAŞ, TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen 1001 programından destek kazanmıştır.
  

Araş. Gör. Dr. Özgecan ÖNAL TAŞ’ın ve Galaktik Yapı araştırma grubunun “Güneş Civarının Kinematik İncelenmesi ve Haritalanması” isimli projesinde yüksek çözünürlük tayfsal gökyüzü tarama programlarından sağlanan tayfsal veriler ile Gaia uydusuyla ölçülen şimdiye dek elde edilmiş en büyük duyarlılığa sahip astrometrik veriler kullanılarak, daha önce bu ölçekte incelenememiş en geniş uzay hacmi içerisindeki farklı Galaktik popülasyonlara ait özellikler gösteren çeşitli ışıma gücündeki yıldızların kinematik özellikleri, kimyasal yapıları ve yaşlarının bir fonksiyonu olarak incelenecek; büyük ölçekli Galaktik pertürbasyon kaynaklarının yıldız yörüngeleri üzerindeki etkileri analiz edilecek, çok-boyutlu kinematik haritalar oluşturulacak ve bulgular kemo-dinamik modeller ile sınanacak. TÜBİTAK-1001 desteği, ülkemizde yeni yeni çalışılmaya başlanan bu alanda yetişmiş insan gücüne önemli katkı yapacak öyle ki yaklaşık 600.000 TL bütçesi olan projede, 1 doktora sonrası araştırmacı, 2 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi desteklenecektir. Üç yıl olarak planlanan bu projenin, astrofiziğin en sıcak konularından biri olarak, Gaia çağında Samanyolu’nun yapı, oluşum ve evrimine dair büyük resmin kinematik ayağının derinlemesine incelenmesini mümkün kılması ve krono-kemo-dinamik Galaktik evrim çağı öncesinde bir altyapı oluşturması hedeflenmiştir.