“Uygulama ve Araştırma Merkezlerini Daha Aktif Kullanabiliriz”

İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTARMER) tarafından düzenlenen “Araştırma Merkezleri Buluşuyor” başlıklı toplantı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Oval Salon’da gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar yaptı. Üç sene önce başlayan bu toplantılar sonucunda merkezlerin ne gibi aktivitelerde bulunduğuna değinen Doç. Dr. Zülfikar, “Uygulama ve Araştırma Merkezlerini ortak çalışmalarla birlikte daha aktif ve etkili kullanabiliriz” ifadesini kullandı.

Araştırma merkezlerinin koordineli çalışması için ilk adımın atıldığı toplantıda, uygulama ve araştırma merkezlerinin yürütmüş olduğu faaliyetler ile bu merkezler arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Ayrıca araştırma merkezlerinin birbirlerini desteklediği, birbirlerinin eksiklerini kendi içinde giderdiği ve geometrik büyümenin sağlandığı bir yapılanmanın önemi vurgulandı. Toplantıda dört ayrı başlıkta koordinasyona ve ortak çalışmaya karar verildi. Başlıkların birincisi; merkezlerin ortak AB, TÜBİTAK vb. projeler üretmesi, ikincisi; ortak eğitim ve konferansların gerçekleştirilmesi, üçüncüsü; kamu ve özel sektörlerle birlikte iş birliklerinin oluşturulması ve ortak çalışmaların yapılması, dördüncüsü; emek ve fiziki sermaye paylaşımlarının sağlanması ve ortak gelir yaratılması konularında iş birliğine varıldı. 

Buluşmada bu toplantının rutine bindirilmesi, bir koordinatörlük olarak organize edilmesi, organizasyonların interaktif özelliğe ulaştırılarak mobilite kazanması hususları tartışıldı. Sağlık, fen, spor, sanat ve sosyal bilimler alanlarında bilimsel ve çağdaş hizmet vermek için kurulmuş merkezlerin bir araya gelmesiyle disiplinler arası çalışmanın disiplinler üstü kazanım sağlayacağı tüm bilim insanları tarafından kabul edildi ve en kısa sürede tekrar görüşme temennisinde bulunuldu.

Haber: Cem DÖNMEZ

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü