44 (NYSA) ASTEROİDİNİN IST60 TELESKOBU İLE YAPILAN FOTOMETRİK GÖZLEMLERİ

44 (NYSA) ASTEROİDİNİN IST60 İLE YAPILAN FOTOMETRİK GÖZLEMLERİ


İstanbul Üniversitesi’nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi’nde bulunan 60 cm ayna çaplı (IST60) teleskobuyla Güneş sistemindeki Nysian asteroid ailesinin bir üyesi olan (44) Nysa  asteroidin fotometrik gözlemleri yapılarak yörünge parametreleri tayin edilmiştir. (44) Nysa’nın gözlemleri 13-26 Eylül 2013 ve 5-6 Mayıs 2015 tarihleri arasında V bandıyla gerçekleştirilmiş ve fotometrik analizler sonucunda asteroidin yörünge parametreleri elde edilmiştir. Analizler,  (44) Nysa’nın Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında ve basık bir yörüngede dolandığını göstermektedir. Jüpiter gezegeninin çekimsel etkisinden dolayı asteroidin yörüngesinin zaman içinde değişme veya parçalanma ihtimali bulunmaktadır. Bu çalışma Prof. Dr. Adnan ÖKTEN danışmanlığında Remziye CANBAY tarafından yüksek lisans tez çalışması olarak literatüre kazandırılmış ve Ağustos 2018 tarihinde Viyana’da düzenlenen 30. IAU toplantısında poster bildiri olarak sunulmuştur. Ayrıca bu çalışma İstanbul Üniversitesi BAP birimi tarafında desteklenen “Arz’a yakın asteroidlerin genel özellikleri” isimli ve 21183 numaralı projesiyle desteklenmiştir. 


Galeri