Fahri Doktora Unvanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KENDİLERİNE FAHRİ DOKTORLUK UNVANI VERİLEN TÜRK VE YABANCILARIN İSİM LİSTESİ

            İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Meclisi, 19 Eylül 1338 (1922) tarihli celsesinde Yahya Kemal Bey'in  (Büyük Şairimiz) teklifi üzerine tam ekseriyetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandanı GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA Fahri Müderrislik unvanını tevcih etmiştir.

            Aynı tarihte İstanbul Darülfünunu Fen Medresesi Meclisi, İSMET PAŞA’YA (İNÖNÜ), Fahri Müderrislik unvanını tevcih etmiştir.

           31 Temmuz 1933 tarihinde çıkarılan bir kanunla Darülfünunun bütün kadro ve teşkilatının kapatılması ve 18 Kasım 1933 günü yeniden İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ adıyla öğretime açılmasından bugüne kadar Üniversitemiz Senatosu’nun verilen Fahri Doktorluk Payelerinin isim listesi aşağıya çıkarılmıştır.

 [table “” not found /]