Güncel Çalışmalar – Astronom Dr. Hikmet Çakmak

25. Güneş Leke Çevrimi Başladı

10 Nisan 2018'de güney yarımkürede ilk lekesi gözlenen 25. Güneş Leke Çevriminin polarite dönüşümü 8 Kasım 2018'de de kuzey yarımkürede ilk lekesinin gözlenmesi ile tamamlanmışgörünmektedir. Bundan sonra 24. çevrime ait lekeler artık pek fazla gözlenmeyip 25. çevrime ait lekeler daha sıklıkla görünmeye başlayacaktır.


Şekil-1: 24. Çevrim (Sol) ve 25. Çevrimde (Sağ) kuzey ve güney yarımkürelerdeki manyetik polaritenin görünümü.

21. Çevrimden bu yana şiddeti azalan manyetik aktivite 24. Çevrimde de azalma göstermeye devam etmiştir (Şekil-2). 24. Çevrimde bir önceki çevrime kıyasla aylık ortalama rölatif sayıda(AORS) yaklaşık %35 bir azalma gözlenmiştir. 25. Çevrimde 180 olan AORS değeri 24. Çevrimde 115 olarak gerçekleşmiştir. Manyetik aktivitedeki azalmanın devam edip etmeyeceği tam olarak bilinmemekle beraber yapılan ön tahminlerde 25. Çevrimin 24. Çevrime kıyasladaha şiddetli geçeceği yönündedir. Macario-Rojas ve ark. (2018) nın çalışmasına göre 25.Çevrim önceki çevrime göre %14 bir düşüş gösterecektir. Ancak Jiang ve Cao (2017), Pesnell ve Schatten (2018) ve Sarp ve ark. (2018) in yapmış oldukları çalışmalara göre 25. Çevrim önceki çevrime göre daha şiddetli geçecektir. Pesnell ve Schatten (2018)’a göre atışın %17 mertebesinde (AORS = 135 ± 25), Sarp ve ark. (2018)’na göre de artışın %33 mertebesinde (AORS = 154 ± 12) olması beklenmektedir.


Şekil-2: Son 5 Güneş Leke Çevriminin yumuşatılmış aylık ortalama rölatif sayısı değişimleri. 25. Çevrimiki farklı senaryoya göre gösterilmiştir.

Referanslar Jiang J., Cao J., 2017, J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., 176, 34 Macario-Rojas A., Smith K. ve E R. P. C., 2018, MNRAS, 479, 3791 Pesnell W., Schatten K., 2018, Sol. Phys., 293, 112 Sarp V., Kılçık A., Yurchyshyn V., Rozelot J. P. ve Özgüç A., 2018, MNRAS, 481, 2981
15/11/2018
256 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi

34452 34119 Üniversite/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00