Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Serap Ak
  • Prof. Dr. Adnan Ökten
  • Yard. Doç. Dr. Z. Funda Bostancı Güver

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir

21/10/2014
1505 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi

34452 34119 Üniversite/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00