Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Tolga GÜVER (Merkez Müdürü)

Prof. Dr. A. Talat SAYGAÇ

Prof. Dr. Tansel AK

Prof. Dr. Selçuk BİLİR

Yrd. Doç. Dr. Sinan ALİŞ (Merkez Müdür Yardımcısı)

[Nurdan BALARISI (Merkez Sekreteri)]

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

21/10/2014
1845 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi

34452 34119 Üniversite/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00